Modális improvizáció

Egy tipikus "modális" számban összesen két-három akkord van, és ezek 8, vagy akár 16 ütemen át is tartanak. Egyik oldalról nézve a modális játék sokkal egyszerűbb, mint az akkordmenetekre való játék, mert nem igényel annyi agymunkát, mint amikor folyton váltogatnod kell a skálákat. Másrészről viszont sokkal nagyobb kihívás, mert nem tudsz jól begyakorolt ii-V frázisokat összefűzögetni, és nem is támaszkodhatsz okos skálahasználatra, vagy akkordcserékre a dallamos gondolkodás helyett.

Vannak modálisnak tartott zenék, melyekben hagyományos akkordmenetek vannak, mint pl. a blues. A modalitás koncepciójának legalább annyira köze van ahhoz, hogy mi történik a harmóniákkal, mint amennyire azok váltásának gyakoriságához. A bebop eredetű stílusoknál a szólista a harmónia alapján kiválasztott hangokkal tartja fenn az érdeklődést, hozzátéve a disszonanciát, a feszültséget, és a feloldást. Például a bebop játékosok sokszor örömmel zárták frázisaikat a bővített kvarthanggal, egy domináns 7-es akkordra, csak a hang által keltett hatás kedvéért. Modális zenében a szólókban kisebb hangsúly kerül a harmóniai választékra, és nagyobb a dallamos építkezésre. Miles Davis "Blue in Green" c. száma a Kind of Blue albumról legalább annyi harmóniai mozgást tartalmaz, mint más számok, és maguk az akkordok viszonylag összetettek, mint pl. Bmaj7#11, vagy A7alt. A szólók mégsem a harmóniát hasznosítják ebben a számban, helyette az egyes frázisok dallamosságára koncentrálnak, A bebop játékosok az akkordok alterált hangjait hangsúlyozzák, míg a modális játékosok inkább az alapvető akkordhangokat. Előbbiek inkább kitöltik hangokkal az egész helyet, hogy minél jobban meghatározzák az akkordot, utóbbiak inkább használnak ritmikai szüneteket, a dallam szerves építőelemeként. Mindkét megközelítés "jó", de fontos megérteni a különbségeket köztük.

A "So What" c. szám (szintén a Kind of Blue-ról) a modális zene klasszikus példája. AABA szerkezete van, ahol az A részek D dórban, a B részek Eb dórban vannak. Ez 16 ütem egymás utáni D dórt jelent minden kör elején, illetve ha hozzávesszük az előző kör utolsó 8-át is, akkor az 24! Ha lekorlátozod magad a D dór skála hét hangjára, akkor igen gyorsan ki fogsz futni az ötletekből. És itt van a kihívás! Nem bízhatod magad a C7 akkord alá játszott "dögös" F#-re. Dallamot kell alkoss az adott hangokból!

Persze nem vagy teljesen rákényszerítve a skála hangjaira. Ahogy a ii-V meneteknél is, a modális zenében is vannak eszközök, amikkel feszültséget kelthetsz. Az egyik leggyakoribb a félrecsúsztatás: D dórban próbálj meg egy-két ütem erejéig Db ill. Eb dallamo(ka)t játszani. Ez a disszonancia feszültséget kelt, amit aztán feloldhatsz azzal, hogy visszatérsz D-re. Használhatsz kromatikus átvezetéseket, pl. próbáld ki D dórban a G-G#-A dallamrészletet, ahol a G# az átvezető hang.

Változtathatsz a skálán is persze. D dór helyett használj D természetes mollt, vagy D moll pentatont néhány ütem erejéig. Felválthatod a hangnemben lévő tonika-akkordot a domináns 7-esre. Pl. a D dór ugye Dm7-et jelent, és ha erre i akkordként gondolsz, akkor a V7 akkord A7 lesz. Így időnként bejátszhatod azokat a skálákat, amik az A7-hez, az A7b9b5-höz, A7alt-hoz, vagy bármelyik más domináns akkordhoz tartoznak. Ez is egy fajta feszültséget kelt, amit feloldhatsz, amikor visszatérsz D dórba.

Mindezek mellett leginkább próbálj megmaradni a modális filozófiánál, ha modális zenét játszol, és igyekezz minél dallamosabb lenni az alapvető akkordhangokkal, illetve a skálahangokkal. Modális játékhoz különösen jók a pentaton skálák, mert leszűkítik a választékodat 7 hangról 5-re, és gondolkodásra késztetnek, hogyan használd fel a helyet, és gondolkodj dallamokban. A pentatonhoz hasonló hangzást lehet elérni, ha olyan dallamokat játszol, amelyek kvart hangközökre épülnek. Ezeket kvartakkordoknak nevezik, és különösen hatékonyak a kevés akkordváltásos modális zenékben, bár más helyzetekben is megvan a hasznuk.All content copyright © The Outside Shore

Marc Sabatella / marc@outsideshore.com
P.O. Box 147151, Edgewater, CO 80214-7151